Ogłoszenia parafialne - 12.03.2023

12.03.2023 - III Niedziela Wielkiego Postu

 

1. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary na cele inwestycyjne Parafii.


2. Jutro, 13 marca, przypada 10 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową - to okazja do szczególnej modlitwy i duchowego wsparcia Papieża Franciszka.


3. Zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 16.30 i w Gorzkich Żalach w niedzielę o godz. 15.30.


4. W środę, czwartek i piątek będą się odbywać rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych. O godz. 10.00 będzie dla nich specjalne spotkanie rekolekcyjne w kościele.


5. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Św. Józefa, ale ze względu na niedzielę Wielkiego Postu jest ona przeniesiona na poniedziałek 20 marca. 
Przygotowujmy się duchowo przez modlitwę do naszego Świętego Patrona przez codzienne odmawianie Litanii w ramach Nowenny.


6. Od przyszłej niedzieli będziemy na Gorzkich Żalach zbierać drobne ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.


7. „Bóg zapłać” za sprzątanie świątyni. Prosimy w dalszym ciągu Parafian z nr 192A – 196.


8. Są już do nabycia baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas w Wielkim Poście - ofiara 8 zł. Zachęcamy do nabycia.


9. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Tarnowie informuje, że przez najbliższy czas prowadzi zapisy do dwuletnich i jednorocznych szkół policealnych dla dorosłych, w których zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Nauka w szkołach jest bezpłatna. Szczegółowe informacje albo w sekretariacie szkoły - ul. Wałowa 3 w Tarnowie pod Tel. 14 627 33 16 lub na stronie internetowej. Zapisy trwają do końca marca.


10. Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski


OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
KARD. KAROLA WOJTYŁY


Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.


Warszawa, 9 marca 2023 roku


✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 


Intencje Mszy Św. poza Parafią – 13-19.03.2023


Poniedziałek:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od Haliny i Zbigniewa Tryba (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od Anny i Stanisława Jopów z rodziną (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od Bogusławy i Janusza Szczęchów (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od bratowej Marii (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od Mariusza Zabawy z rodziną (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od Reginy Nowak (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od kuzyna Pawła (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od szwagierki Krystyny z mężem (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od Renaty i Stanisława Tragarzów (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od Marii i Tadeusza Plebanków (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od rodziny Kosibów
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od Teresy i Tadeusza Kusków
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od Urszuli i Marka Iwanów z dziećmi


Wtorek:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od Haliny i Zbigniewa Tryba (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od Anny i Stanisława Jopów z rodziną (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od rodziny Gąciarzów z nr 409 (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od chrześnicy z rodziną (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od Gerarda z rodziną (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od rodziny Gębiców z nr 179A (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od koleżanki Renaty z rodziną (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od Agnieszki z rodziną (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od Bronisławy Kępowicz (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od Jadwigi i Jana Jopów (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od rodziny Gutów
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od Urszuli i Antoniego Koziołów z rodziną
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od Sołtysów gminy Skrzyszów


Środa:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od Izabeli Kantor (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od Jadwigi Jop (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od Izabeli Kantor (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od chrześnicy z rodziną (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od Błażeja Zabawy (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od kierowników i technologów Wydziału Nawozów (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od siostrzeńca Wojciecha (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od Anety z rodziną (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od Beaty i Ireneusza Kasprzyk (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od rodziny Stańczyków z nr 80 (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od Mariusza i Bożeny Bardo z Zalasowej
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od rodziny Malinowskich
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od chrześnicy Teresy z rodziną


Czwartek:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od rodziny Pędraków (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od Anny i Józefa Jopów z rodziną (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od Sławomira i Natalii Iwanów (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od chrześnicy Barbary (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od Iwony i Sławomira Zabawa (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od sąsiadów z nr 215A z Szynwałdu (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od siostrzenicy Katarzyny z rodziną (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od Krzysztofa (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od Krystyny Sokołowskiej z synem Jakubem (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od Moniki i Jarosława Pyrda z rodziną (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od Katarzyny i Rafała Marcinków z dziećmi
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od Stanisławy i Tadeusza Tryba z rodziną
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od Zofii Słomskiej


Piątek:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od rodziny Kusków z nr 5A (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od rodziny Zegarów z nr-u 17 (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od Anny Sysło (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od Barbary i Mariana Zięba z rodziną z Tarnowa (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od chrześnicy Haliny z rodziną (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od Wacława i Zofii Budzików z rodziną (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od siostry Marii z mężem (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od rodziny Plebanków z nr 340 (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od wnuka z żoną (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od rodziny Dudów (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od Józefa Wątroby z rodziną z Tarnowa
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od rodziny Nowaków z nr 412
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od Reginy i Adama Sysło


Sobota:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od rodziny Zegarów z nr 17 (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od Anny i Zbigniewa Lisowskich (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od Lucyny i Jana Koziołów (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od rodziny Stańczyków z nr 80 (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od kuzynki Emilii z Zalasowej (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od Karoliny i Rafała Świdzińskich (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od Pawła Kołodzieja z rodziną (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od Anny i Stanisława Wilków z nr 322A (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od wnuka z żoną (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od rodziny Rogusów (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od rodziny z nr 108A
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od rodziny Gąciarzy z nr 409
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od rodziny Plebanków z nr 382A


Niedziela:
Ks. Marek Kluz - + Stanisława Chrostka od Dominika Wróbla (greg.)
Ks. Piotr Rypulak - + Kazimierza Plebanka od Zbigniewa Gębicy (greg.)
Ks. Dariusz Stankiewicz - + Ignacego Kapustki od Marii i Zbigniewa Piątek (greg.)
Ks. Witalij Cybulski - + Genowefy Stefańskiej od rodziny Kędzierskich (greg.)
Ks. Józef Lipiecki - + Stanisławy Jop od kuzyna Józefa (greg.)
Ks. Grzegorz Jeleń - + Teresy Kloch od Cecylii i Mariusza Świdzińskich (greg.)
Ks. Krzysztof Witwicki - + Piotra Kołodzieja od Doroty i Pawła Krakowskich (greg.)
Ks. Roman Krat - + Mieczysława Chwistka od Marii i Roberta Kulasów (greg.)
Ks. Leon Metelski - + Stanisława Kozioła od Czesławy Stochel (greg.)
Ks. Janusz Radzik - + Kazimierza Galusa od Barbary i Kazimierza Kantorów z rodziną (greg.)
Ks. Artur Mularz - + Kazimierza Galusa od Ewy Poznańskiej
Ks. Józef Kloch - + Andrzeja Chrostka od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej
Ks. Grzegorz Radzisz - + Marii Iwan od Anny i Mirosława Niemców

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 1
woj. małopolskie
tel. 14 6742 012
e-mail: szynwald@diecezja.tarnow.pl

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
13 1020 4955 0000 7402 0091 4374

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do soboty po porannej mszy świętej, oraz w środy i w piątki po wieczornej mszy świętej.

W sprawach przedmałżeńskich prosimy zgłaszać się w środy po wieczornej mszy świętej.

W wyjątkowych sprawach kancelaria czynna o każdej porze.

Msze święte

Niedziele i uroczystości: 6.30, 7.45 – na Świniogórze, 9.00, 11.00, 16.00

Dni powszednie: poniedziałek – sobota 7.00

Środa, piątek 18.00 (17.00 - czas zimowy)